Salaó romana a Vigo

Març 18, 2010

La Conselleria de Cultura està disposada a  museïtzar la indústria de salaó romana de Marquès de Valladare. Falta un acord urbanístic del Consell.

 Segons que va explicar un portaveu, després del descobriment el 2005 d’aquestes salines (datades en el segle I-II d. de C.) es va arribar a un acord entre les parts implicades per a assegurar la posada en valor de la troballa, considerat el més important de la ciutat. El conveni signat dos anys més tard establia que l’Ajuntament adquiriria la parcel·la, fins  llavors de propietat privada, i que la promotora de les obres executaria les mesures urbanístiques per a garantir la conservació in situ del jaciment, mentre la conselleria abordaria el projecte de museització de les restes d’un salaó (un lloc on es guardava el menjar conservat amb sal) , probablement una indústria d’elaboració de la salsa garum, a base de peix macerat, essencial en la gastronomia romana. ‘Per a assolir aquests objectius, l’Ajuntament hauria de procedir a una reordenació del Pla Urbanístic —pla especial d’eixample— perquè, d’aquesta manera, la promotora de les obres optés a un terreny edificable en detriment del que li va ser sostret per la troballa d’aquestes salines, que exigeixen la seva conservació in situ. Així, la promotora podria modificar el seu projecte constructiu i assegurar la conservació dels jaciments, però no ha ocorregut’, va explicar al diari Atlántic . La problemàtica que presenta l’arqueologia urbana d’aquest jaciment és complexa per tractar-se d’una parcel·la situada en ple centre de la ciutat i seria un dels factors pel qual es va alentir el procés previst. En aquest sentit, la Conselleria de Cultura va alertar sobre el fet que l’accés a les salines romanes envaeix un tram de la propietat privada de la promotora, ‘perquè el Consell ha de facilitar una entrada alternativa des de la Plaça de Compostela sense travessar aquesta propietat’. Aquesta objecció ja va ser plantejada fa anys, sense que fins al moment hi hagi un acord, malgrat que el regidor d’Urbanisme, José Mariño, va assenyalar que es preveu una modificació que permetria visitar les salines. De moment, Cultura va explicar que aquesta intervenció encara està pendent de realitzar i és imprescindible perquè la conselleria pugui procedir a la museïtzació, ‘que contemplaria la posada en valor de les restes i la seva coberta per a protegir-la d’agents externs i impedir la seva deterioració. El compromís és sòlid i està vigent’, van afegir les mateixes fonts.

Font:

http://www.atlantico.net/noticia/96984/ora/yacimiento/romano/

 1/2/2010

 Ha aportat i traduït la notícia l’alumna Laura Carbonell de 1r de Batxillerat.

%d bloggers like this: