Pàgina d'inici > Baccalaureatus_I, Baccalaureatus_II, Latinus_IV_ESO, Studia > Sententiae Universitatum – Les divises de les universitats

Sententiae Universitatum – Les divises de les universitats

febrer 17, 2010

Tradicionalment, totes les universitats d’Occident han anat adoptant frases llatines -divises- per tal de definir d’alguna manera els ensenyaments que imparteixen o les qualitats positives que miren de transmetre als seus alumnes: libertas, labor, scientia, ueritas, lux, Alma Mater, Deus (“llibertat”, “esforç”, “coneixement”, “veritat”, “llum”, “Mare Nodridora”, “Déu”) són les paraules més emprades.

La divisa de la Universitat de Barcelona -preciosa- (procedent del De rerum natura de Lucreci) és la següent.

Libertas perfundet omnia luce – La llibertat ho omplirà tot de llum.

El cap de la Llibertat irradia llum, és a dir, coneixement.

La divisa de la Universitat de la Sorbona és:

Hic et ubique terrarum – Aquí i a tot arreu.

Edifici històric de la Sorbonne

La divisa de la Universitat de Harvard:

Veritas – Veritat.

La divisa de la Universitat d’Oxford:

Dominus illuminatio mea – Senyor Déu és la meva llum.

La divisa de la Universitat de Cambridge:

Hinc lucem et pocula sacra – D’aquí la llum i els veires sagrats

La divisa de la Universitat de Bolonya:

Alma mater studiorum – Mare nodridora dels estudis

I un llarg etcètera.

%d bloggers like this: