Ludi Romani (vel Magni)

Setembre 15, 2009

Del dia 4 al dia 19 de Setembre tenien lloc a Roma els Ludi Romani -“Jocs Romans”- en els quals els romans retien honors a Júpiter -el més important dels Déus- per mitjà d’una processó al temple de Júpiter el Millor el Més Gran (Iuppiter Optimus Maximus) situat al mont Capitoli de Roma. Portaven imatges dels principals déus; es feien curses de carros i desfilades militars.

A pridie Non. Sept. ad XIII Kal. Oct. Ludi Romani – uel Magni- Romae faciebantur. Iuppiter -primus Deorum- a Romanis per pompas ad Iovis Optimi Maximi aedem, monte Capitolio sitam, colebatur. Praecipuorum imagines deorum portabantur, cursus ac pompae celebrabantur.

Iuppiter Tonans - Júpiter tronador

Iuppiter Tonans - Júpiter tronador

Mons Capitolium a l'actualitat

Mons Capitolium a l'actualitat

Significat: estaven destinades a donar gràcies als déus per les victòries militars aconseguides durant l’estiu (recordem que les campanyes militars eren de març a agost, quan el clima era millor).

Significatio: Deis gratuli pro aestiuis victoriis eorum destinatum (agmina enim ab Martio ad Augustum durabant, ubi tempestas optima erat).

Actualment la majoria de conflictes bèl·lics s’escauen a l’estiu, igualment.

Etiam in praesenti maior pars bellorum aestate fiunt.

%d bloggers like this: